8 punkter du bør tenke på når du skal kjøpe ildsted

Definer hvilken funksjon ildstedet skal ha i ditt hjem. Deretter velger du et ildsted du liker og kan trives med. Husk også at det er noen tekniske krav du må passe på.

Tenk gjennom dine egne behov. Skal ildstedet sørge for oppvarming i de kalde månedene, eller er målet først og fremst stemningen et ildsted gir, eller kanskje begge deler?

Peis eller ovn?

Ovner kan være lettere å plassere enn peiser, da de ofte er mindre og krever færre tilpasninger. Moderne peiser finnes også som mindre modeller enn tradisjonelt, og de finnes også med vinkelglass som gir større plasseringsfrihet. En elementpeis er enkel og montere, og stables opp som et ferdig byggesett. I de fleste hjem kan både peis og ovn passe inn planmessig, men ikke glem at det også er tekniske og/eller bygningsmessige hensyn som må ivaretas.

Det er først og fremst åtte punkter du bør vurdere når du skal kjøpe nytt ildsted:

  1. Varmebehov

Det første du bør vurdere er om du trenger ildstedet til oppvarming, eller mest for hyggens skyld. Nyere boliger er ofte så godt isolert at et større ildsted kan gi for mye varme. Om man begrenser varmen ved og strupe trekken vil ildstedet kunne sote relativt mye, du kan få sotoppbygging i pipen og det kan i verste fall føre til skader/brann. Derfor er det viktig å velge et ildsted med riktig varmeeffekt for ditt behov, slik at du ikke ender med et ildsted du ikke kan bruke. Nye ildsteder bør også ha mulighet for tilførsel av ekstra friskluft utenfra (gjennom vegg, etasjeskille eller ventilert pipe) for å sørge for at ildstedet får nok luft til forbrenningen.

Normalt har en god isolert bolig et varmebehov på mellom 60 – 70 W per kvadratmeter. For å vite hvilken nominell effekt det nye ildstedet bør ha, kan du regne det ut slik:

Oppvarmingsareal x varmebehov / 1000 = anbefalt nominell effekt

  • Har du et rom på 90 kvm i en godt isolert bolig, blir regnestykket slik: 90 x 70 / 1000 = 6,3.

Ildstedet i dette eksempelet bør altså ha en nominell effekt på rundt 6,3 KW. Alle

Alle våre ildsteder har oppgitt nominell effekt.

Husk at denne beregningen er omtrentlig, og at også vedtype, pipetrekk og fyringsmetode virker inn på hvilken varmeeffekt ildstedet gir.

  1. Plassering av ildstedet

Hvor i boligen skal ildstedet stå? Plasseringen kan ha mye og si for hvordan fordelingen av varmen blir. – Husk at varm luft stiger, så har du en bolig med flere etasjer, kan det være en fordel og plassere ildstedet i den nederste etasjen, for at varme skal stige til etasjene over.

Skal ildstedet stå i ett hjørne, på rettvegg eller midt i rommet? Det finnes modeller som er tilpasset alle disse plasseringene, men flere modeller er også egnet til flere plasseringer.

  1. Avstand til brennbart materiale (Sikkerhetsavstand)

Både ildsted og pipe avgir varme, og det er svært viktig at ildstedet ikke plasseres for nære brennbart materiale, og/eller materialer som kan ta skade av varmen. Elementer som møbler, elektriske apparater, vinduer, dører, tak, dragere i taket osv er også en del av avstand til brennbart materiale på lik linje med vegg(er) bak og på siden av ildstedet.

Se monteringsanvisningen til ildstedet som skal installeres for sikkerhetskrav/avstander som må overholdes.

  1. Kontroller pipe og brannmur

Pipen din bør undersøkes, og størrelse på eventuell brannmur bør kontrollmåles i forhold til om den møter kravene til brannmur.

Pipens høyde og innvendig mål er med på å bestemme trekk og derav ildstedets forbrenningsevne. Det kan være lurt å ta mål og bilde av både pipe og brannmur så du kan vise dette til forhandler der du ønsker og kjøpe ditt nye ildsted.

Har du ikke pipe fra før, kan installering av en stålpipe kanskje være rimeligere og enklere enn forventet. Les mer om stålpipe på våre sider her

  1. Tåler gulvet vekten av ildstedet?

Du bør også undersøke hvor mye ekstra vekt gulvet ditt tåler. De fleste ovner og elementpeiser er i dag så lette at de kan plasseres rett på et normalt gulv, men er du i tvil på om gulvet tåler vekten, bør du får det undersøkt av en fagmann. Noen varmeforhandlere tilbyr også en slik befaring/vurdering for deg.

  1. Montere selv eller leie inn fagfolk?

Dagens lovgivning  gir deg mulighet til å montere ildstedet selv, men mange av våre forhandlere har også egne montører som kan gjøre jobben for deg.

Du må forholde deg til bygningsmyndighetene og Deres krav ihht plan- og bygningsloven, inkludert tekniske forskrifter. Disse regulerer også om du har anledning til å montere ildsted (og/eller pipe) selv. Dette finner du informasjon om på din kommunes nettsted og hos Direktoratet for byggkvalitet.

  1. Ildstedet må kontrolleres før det tas i bruk.

Etter at arbeidet er ferdig må du sende brann og feievesen i kommunen du bor i et kontrollskjema som du fyller ut ved montering. Skjema finner du her

  1. Gulvplate

Se monterings og brukermanualen vedrørende krav til gulvplate.