Det snakkes mye om «effektiv pipehøyde». Hva betyr det?