Produktet mitt fungerer ikke som forventet

Vår erfaring er at følgende fyringsveiledning løser de fleste situasjoner hvor kunder opplever at produktet ikke fungerer som forventet.

Hvordan fyre riktig i ditt ildsted

Moderne ildsteder stiller strengere krav enn eldre ildsteder til skorsteinstrekk, friskluft til forbrenningen og opptenning for å få forbrenningen til og fungere optimalt. Til forskjell fra eldre ildsteder, tar moderne ildsteder kun inn luft til forbrenningen via dedikerte inntak for dette, og fordeler luften inn i brennkammeret via kanaler slik at forbrenningen skal få den luften den trenger og der den trenger den.

Skorsteinshøyde, skorsteinsstørrelse, skorsteinskvalitet (herunder fuktig pipeløp), ildstedets tilgang på friskluft, ytre påkjenninger som ventilasjonsanlegg, varmepumpe, kjøkkenventilator osv, er alle faktorer som spiller inn på en forbrenningsprosess – i tillegg til vedkvalitet og opptenningsmetode.

 • Sørg for at ildstedet har god tilgang til friskluft (direkte koblet til frisk uteluft er å foretrekke), sørg for å ha ved av god kvalitet (16-20% fuktighet). Vær obs på at påvirkning fra ventilasjonsanlegg og andre mekaniske vifteløsninger kan påvirke ildstedet.
 • Del vedkubbene i opptenningskubber som ikke er større enn 5cm i diameter, legg de laftet i brennkammeret slik at det er godt med luft mellom kubbene helt til du har fylt 2/3 deler av brennkammerets høyde. Fordel 3-4 opptenningsposer i toppen og tenn på.
 • Lukk døren inntil slik at den står på gløtt og ha alle opptennings og fyringsventiler på full åpning.
 • Når flammene har tatt godt tak i veden, kan du lukke døren helt igjen, men vent med og stenge evt opptenningsventil til du ser at det brenner godt.
 • Fyringsventilen kan gjerne stå på full åpning under hele det første opptenningsbålet.
 • Når opptenningsbålet har brent helt ned, og det kun er glør igjen i brennkammeret, kan du åpne døren forsiktig på gløtt for å utjevne trykkforskjellen mellom brennkammer og rommet, før du åpner døren helt for videre ilegg.
 • Legg inn ilegg og lukk døren. Pass på at ilegget tar fyr før du snur ryggen til ildstedet.
Dersom fyringsveiledningen ikke løste ditt problem, kan du få ytterligere løsningsforslag ved å fylle inn litt om din situasjon under.

1. Bolig og ildsted

Vennligst velg et alternativ

Årsak

Ofte så kan ventilasjonsanlegget være stilt inn slik at det skaper et undertrykk. Ventilasjonsanlegget kan da skape et såpass stort trekk at det vil påvirke ildstedet.

Forslag til utbedring

 • Sjekk om det er montert ekstern tilluft til ildstedet og om dette er tett.
 • Sjekk innstillinger på ventilasjonssystem.

Årsak

Når man bytter ut et ildsted bytter man ofte til et nyere og mer moderne ildsted. Grunnet kravene til hvor rent ildstedene skal brenne vil de kreve en bedre pipetrekk som igjen kan gjøre at det nye ildstedet vil føles mer krevende å fyre i.

Forslag til utbedring

 • Fyr godt opp med en del opptenningsved for å tørke ut og varme opp pipen (spesielt viktig etter at ildstedet/pipen ikke er blitt brukt på en stund).
 • Man kan også sette opp et vindu for å se om det fungerer bedre da og om rommet ildstedet står i gir nok luft til forbrenningen.

2. Type pipe

Vennligst velg et alternativ

Årsak

En stålpipe varmes mye raskere opp enn en tradisjonell murt skorstein.

Forslag til utbedring

Kontroller at røykkanalen er fri for eventuelle blokkeringer.

Selv om en stålpipe varmes raskere opp enn andre piper/skorsteiner kan man allikevel oppleve forskjellige problemstillinger.
Man må også fyre godt opp i disse for å få varmet opp pipen for optimal trekk.

Årsak

Felles for disse skorsteinene er at de kan dra til seg en del fuktighet når de ikke har blitt brukt på en stund, da blir skorsteinen kald og rå slik at man kan oppleve en dårligere trekk.

Forslag til utbedring

Kontroller at røykkanalen er fri for eventuelle blokkeringer.

Fyr godt opp med en del opptenningsved (kun opptenningsved) mens man har døren på gløtt for å tørke ut og varme opp skorsteinen (spesielt viktig etter at ildstedet ikke er blitt brukt på en stund).

Prøv å lukke døren etter 5-15 minutter, slukker bålet kan man fortsette å fyre litt til mens døren står på gløtt.

Årsak

Kort pipe = dårligere trekk, Lang pipe = bedre trekk.

Forslag til utbedring

Vi anbefaler at en stålpipe skal være minimum 3,5 meter fra tilkoblingen på ildstedet til toppen av pipen. Element, leca, teglsteinsskorstein anbefaler vi minimum 4 meter.

Årsak

En pipe vil trekke luft fra det stedet det er enklest å trekke fra.

 

Forslag til utbedring

Sjekk pakninger på glass, dør osv. at disse er hele og tetter skikkelig.

Om man har flere ildsteder koblet på samme pipe er det lurt å stenge ventiler/spjeld/trekkreguleringer på andre ildsteder som ikke er i bruk.

Er det et nytt og et gammelt ildsted på samme pipeløp kan det gamle ildstedet allikevel være så utett etter man har stengt spjeld/trekkreguleringen(e) at det ødelegger trekken for det nye ildsteder.

3. Tilluft til ildstedet

Vennligst velg et alternativ

Årsak

De fleste ildsteder i dag har en tilluftsstuss man kan koble på en slange slik at du kan sikre nok luft til forbrenningen ved å hente luft fra f.eks en dedikert luftekanal i pipen.

Forslag til utbedring

Kontroller at det ikke er noe som blokkerer denne kanalen.

Er tilluftslangen montert ordentlig på tilluftstussen på ildstedet (Tetter ordentlig, satt på med slangeklemmer osv).

Om det allikevel ikke skulle fungere, ta kontakt med de du kjøpte pipen av, eller evt de som har montert den for mer hjelp.

Årsak

Jeg har murt skorstein med dobbeltløp, der den ene kanalen blir brukt som tilluft til ildstedet

Forslag til utbedring

Dette er ingen god løsning da løpet man bruker for tilluften kan bli varmet opp av røykløpet slik at det skapes oppdrift i kanalen man har koblet tilluften til.

Årsak

Ildstedet trenger luft til forbrenningen i brennkammeret.
Om det ikke blir tilført nok luft vil ikke ildstedet fungere slik det skal.

 

Forslag til utbedring

Forklaringen kan være så enkel som at ildstedet ikke blir tilført nok luft ifra rommet ildstedet står i.
Grunnen til dette kan være at det er få eller ingen ventiler som tilfører rommet luft.

Lukk opp et vindu eller en dør for å sikre at man tilfører nok luft til ildstedet, fungerer det da må man tilføre rommet mer luft i form av ventiler eller lignende.

Årsak

Det er ikke montert friskluftslange til ildstedet

Forslag til utbedring

Lukk opp et vindu eller en dør for å sikre at man tilfører nok luft til ildstedet, fungerer det da må man tilføre rommet mer luft i form av ventiler eller lignende.

4. Problemstillinger

Vennligst velg et alternativ

Årsak

En kjøkkenvifte eller lignende kan skape et stort undertrykk, slik at rommet ildstedet står i kan dra luft/røyk ut av ildstedet.

Forslag til utbedring

Sørg for en optimal/god trekk i pipen før man evt setter på kjøkkenviften. Oppstår problemet fortsatt må man vurdere å koble på ekstern tilluft til ildstedet eller evt flere veggventiler for å sikre nok luft i rommet.

Se over at pakningene til glass, dører osv er hele. Er noen av pakningene ødelagt eller slitt bør man bytte dette.

Man kan montere en røyksuger/vifte på pipen slik at man sikrer en god trekk hele tiden.

Årsak

Dette kan komme av nedslag i pipen.

Forslag til utbedring

Man kan oppleve nedslag i pipen dersom man har høy bebyggelse i form av f.eks fjell, skog/trær eller andre bygninger rundt boligen.

Man kan også oppleve nedslag om det er lavtrykk.

Årsak

Nye ildsteder kan oppleves som vanskeligere å fyre i enn eldre ildsteder.
Grunnet kravene om hvor rent ildstedene skal brenne så vil nye ildsteder kreve en bedre trekk da de er mye tettere enn de eldre var/er.

I de nye ildstedene skal man trekke/veilede luften på en helt annen måte enn i de eldre.

Forslag til utbedring

Lukk opp et vindu eller en dør for å sikre at man tilfører nok luft til ildstedet, fungerer det da må man tilføre rommet mer luft i form av ventiler eller lignende.

Fyr godt opp med en del opptenningsved (kun opptenningsved) mens man har døren på gløtt for å tørke ut og varme opp pipen (spesielt viktig etter at ildstedet ikke er blitt brukt på en stund).

Prøv å lukke døren etter 5-15 minutter, slukker bålet kan man fortsette å fyre litt til mens døren står på gløtt.

Årsak

Når man pusser opp er det mange ting man kan gjøre under oppussing som kan påvirke ildstedet.
Huset blir tettere og rommet gir ikke ildstedet like mye luft som det gjorde før, eller at man setter inn ventilasjonsanlegg, kjøkkenventilator eller lignende som igjen kan påvirke luften ildstedet trenger.

Forslag til utbedring

Lukk opp et vindu eller en dør for å sikre at man tilfører nok luft til ildstedet, fungerer det da må man tilføre rommet mer luft i form av ventiler eller lignende.

Årsak

Forslag til utbedring

Kontroller at det ikke er noe som blokkerer røykkanalen/pipeløpet.

Ta også en kontroll av røykrøret som går fra ildsted og inn i pipen om man har murt pipe.

Årsak

Flammene i brennkammeret kveles og dør ut etterhvert enda trekkjusteringene står på full åpning.

Forslag til utbedring

Lukk opp et vindu eller en dør for å sikre at man tilfører nok luft til ildstedet, fungerer det da må man tilføre rommet mer luft i form av ventiler eller lignende.

Har man en ventilert pipe hvor ildstedet får luft via egen luftekanal på pipen må det kontrolleres at det ikke er noe som blokkerer denne kanalen.

På elementpiper er det viktig at man varmer og tørker ut pipen før man oppnår en optimal trekk.

Årsak

Røyken trekkes ikke opp i pipen.

Forslag til utbedring

Kontroller at det ikke er noe som blokkerer røykkanalen/pipeløpet.

Om det ikke er noe som blokkerer pipeløpet kan man lukke opp et vindu eller en dør for å sikre at man tilfører nok luft til ildstedet, fungerer det da må man tilføre rommet mer luft i form av ventiler eller lignende.

Har du ikke fått svar på det du lurte på, eller ønsker å sende oss en henvendelse?
Om du sender oss en reklamasjon ber vi deg om å lese våre garantivilkår her

Gå til reklamasjonsskjema